ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

28.1.2019 klo 18.48
Emmanuel Levinas sanoi: kun käännän katseeni toista ihmistä kohti, se sisältää viestin, minä näen sinut. Katse – ja nyt voisi lisätä, että myös korvat – kiinnittyvät toiseen ihmiseen myös silloin, kun pysähdymme kuuntelemaan. Eläytyvä kuunteleminen on yhteyttä luovaa, intensiivistä, kokonaisvaltaista ja myötäelävää. Kun kuuntelemme, viestimme myös: minä arvostan tarinaasi. Minä otan todesta sen, mitä sanot, koska haluat kertoa sen minulle. Yhteys syntyy kurottautumalla toisen ihmisen puoleen: sinä haluat kertoa, minä halua kuunnella.