Etiikan täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
fi gb

ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

30.12.2021 klo 17.22
Dialogia on yhdessä puhumista ja ajattelemista. Siinä luodaan ja rakennetaan yhdenvertaisesti käsitystä asioista, löydetään yhdessä ratkaisuja ja sitoudutaan yhdessä niihin. Tekemisen vaiheessa toimitaan päämäärän ja tavoitteiden mukaisesti yhteisymmärryksessä valituilla menetelmillä. Päämäärät, tavoitteet ja menetelmät on sovittu dialogiassa, niinpä väärinymmärryksen ja virheiden vaarat ovat vähäisiä.