Etiikan täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
fi gb

ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Varaa tästä etäpalaveriaika  

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

27.2.2021 klo 18.39
Asiakaslähtöisyys mainitaan lähes jokaisen sosiaali- ja terveysalan organisaation strategiassa, sitä pidetään tärkeänä toimintaa ohjaavana arvona. Vuosikymmenien aikana sosiaali- ja terveyspalveluissa on tapahtunut toiminnan ideaan liittyvässä ajattelussa merkille pantava käänne. Nimittäin potilas ja asiakas ei olekaan enää hoidon tai palvelujen kohde, passiivisen vastaanottajan roolissa, vaan hänet nähdään kumppanina. Hän ei siis enää vain ota vastaan joitakin hoitoja ja palveluja, vaan hän on aktiivisesti mukana alusta asti suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Mistä asiakaslähtöisyydessä on kyse?