ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

30.9.2019 klo 8.25
Teknologisoituvassa ja tehokkuuden etäännyttävässä kohtaamiskulttuurissamme kosketus saa yhä tärkeämmän merkityksen niin yksityis- kuin työelämässäkin. Ihmisten välisestä kosketuksesta näyttää uhkaavasti tulevan niukkaa ja muodollista. Yhteistä aikaa läheisten kanssa on vähän eikä työpaikoillakaan ehditä turhia turista saatikka halailla. Julkisuudessa käyty keskustelu seksuaalisesta häirinnästä on saattanut osaltaan kutistaa kosketuksen enää vain vältettäväksi velvoitteeksi. Nyt olisi sosiaali- ja terveysalalla tarvetta käydä keskustelua siitä, millainen kosketuskulttuuri siellä vallitsee. Kosketus kertoo paitsi hoidon ja palvelun laadusta, mutta sen lisäksi myös työkulttuurin ilmapiiristä. Mitä ammatillisempaa ja sensitiivisempää toiminta on, sitä enemmän kosketetaan potilaita, asiakkaita ja toisia – tiedostavasti!