ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

28.11.2018 klo 10.28
”Kun ihminen ei ole sopusoinnussa itsensä kanssa eikä tiedä sitä, hänellä on harhakuvitelmia; mutta kun hän tunnistaa ristiriitansa, hän on yksilöityneempi”(C.G.Jung) Sveitsiläinen psykologi ja analyyttisen psykologian kehittäjä Carl G. Jung tiivistää noin sata vuotta sitten kirjeessään itsetuntemisen hyödyn ja merkityksen. Ihmisen tietoisen ja tiedostamattoman psykologiset kerrokset selittävät ihmisen käyttäytymistä. Tietoisuus mahdollistaa mielen ja kehon keskinäisen sopusoinnun. Jotta ei kavenneta ihmisen olemista pelkän psykologisen ilmiön varaan, käännetään katse arvotietoisuuteen. Miten arvot vaikuttavat siihen, miten ihminen havainnoi ympäristöä ja ulkopuolista maailmaa? Mitä minä näen? Miten näkemiseni vaikuttaa valitsemiseeni?