fi

Tervetuloa täydentämään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön eettistä osaamista! 

#etiikkakortti #etiikka #sote

Mikä on ETIIKKAKORTTI®?

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön eettistä ja ammatillista osaamista täydentävä opintokokonaisuus. Käsitellään sosiaali- ja terveysalan eettisiä kysymyksiä, ongelmien ratkaisemista ja päätöksen tekemistä. Koulutuskokonaisuus sisältää luentopäiviä, osa opiskelusta toteutuu verkkokoulutuksena sekä itsenäisenä opiskeluna. Työkirja sisältää koulutusmateriaalin ja ohjaa itsenäiseen opiskeluun.

PALAUTE ON OLLUT ERITYISEN POSITIIVISTA:

"Kokonaisuus hyvä. Hyviä keskusteluja virinnyt työyhteisössä ja se on sitten näkynyt potilastyössäkin"

"Koulutus on ollut työnikin kannalta erittäintarpeellinen ja hyvä. Asiat ovat tullee mielenkiintoisina ja on todella laittanutmiettimään, miten asioita tulisi tehdä ja kenen hyvästä on kyse. Kiitos Paljon!"

”Paljon sulatettavaa!”

”Koulutus on ollut todella mielenkiintoinen ja paljonajatuksia herättävä! Tämä olisi hyvä saada koko työyhteisön käyttöön, vaikkasupistetusti. Olen tässä koulutuksessa saatujen ”tietojen ja ajatusten”pohjalta perustellut työkaverille hänen kysyessä omaa suhtautumista ja käytöstäasiakasta kohtaan. Pystyin eettisen kannanoton ottamaan tähän hänenkysymykseensä. Tämä kurssi antoi valmiuksia”

Lisätietoja ovat lupautuneet antamaan tulosalueiden johtajat Mervi Koski p. 044 439 4692 ja Minna Alatalo (RAS)

Vanhustyön ETIIKKAKORTTI® -etäkoulutus

Sisältää 4 koulutusiltapäivää klo 12:30 - 15:15 ja yhteisen seminaaripäivän 4.4.2022 klo 9 - 15 sekä tehtäviä verkossa.

1. Iltapäivä: Vanhustyön eettiset periaatteet ja työn merkityksellisyys

2. Iltapäivä: Vanhuksen ja läheisen sensitiivinen kohtaaminen ja tarinan kerääminen

3. Iltapäivä: Vanhustyön ammattilaista kuormittavat tekijät, Eettisen ja henkisen kuormittumisen torjuminen

4. Iltapäivä: Vanhuksen arvokas elämän loppuvaihe, Inhimillisen saattohoidon käytännön ratkaisuja

5. Seminaaripäivä 4.4.2022 klo 9 - 15

Asiantuntijapuheenvuorot ja keskustelun teemat:

- Osallisuus ja itsemäärääminen vanhusoikeuden erityiskysymyksenä

- Vanhuksen kognitiivisen hyvinvoinnin edistäminen

- Teknologia vanhuksen tukena


2021 - 2022 käynnistyy neljä uutta ryhmää A-D. Voit ilmoittautua sinulle sopivimpaan ryhmään. Ryhmien iltapäiväkoulutukset toteutuvat seuraavasti:

A. Ryhmä: 26.11.2021, 13.12.2021, 11.1.2022, 14,2,2022

B. Ryhmä: 17.1.2022, 7.2.2022, 7.3.2022, 5.4.2022

C. Ryhmä: 21.2.2022, 21.3.2022, 19.4.2022, 23.5.2022

D. Ryhmä: 8.3.2022, 6.4.2022, 2.5.2022, 30.5.2022

Ilmoittautumissivulle pääset tästä linkistä tai lähettämällä viestiä osoitteeseen toimisto(at)proet.fi

Tervetuloa mukaan!

Mitkä ovat ETIIKKAKORTIN® hyödyt?

 • Ammattilaisen ja työyhteisön arvotietoinen toiminta vahvistuvat
 • Asiakaspalvelutaidot kehittyvät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä hyvään palveluun
 • Eettisten kysymysten tunnistaminen paranee
 • Ongelmaratkaisutaidot kehittyvät
 • Ammatillinen osaaminen vahvistuu
 • Yhteistyötaidot ja työn ilo lisääntyvät
 • Työyhteisön hyvinvointi paranee, kun kuormittuminen vähenee
 • Kollegiaalisuus ja yhteisöllisyys vahvistuu

Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden toiminnan yhteisen arvoperustan luomiseen ja siihen sitoutumiseen. Asiakkaiden tyytyväisyys lisääntyy sekä sen myötä organisaation ja työyksikön positiivinen julkisuuskuva vahvistuu

Miten ETIIKKAKORTTI® suoritetaan?

 • Koulutusohjelman voi tilata omalle henkilökunnalle
 • Voit ilmoittautua mukaan etäkoulutuspäiville. Osa opiskelusta tapahtuu itsenäisenä opiskeluna verkossa (Moodle-alusta). Itsenäisen opiskelun tehtävät liittyvät työyhteisön kehittämiseen ja oman ammatillisuuden vahvistamiseen.

Mitä ETIIKKAKORTTI® sisältää?

Etiikkakortti® sisältää lähiopetuspäiviä ja itsenäisiä opiskelutehtäviä. Kolmen tason, perus-, erityis- ja kärkitason, ammatilliset kriteerit ja vaatimustasot vaihtelevat. On suositeltavaa, että perustason suorittavat kaikki (4op), erityistason vaihtoehtoja voi kukin valita mieltymyksensä sekä ammatillisen suuntautumisensa mukaan.

Kärkitason Etiikkakortti® -koulutuksessa perehdytään jo etiikan tutkimusmetodeihin, eettisen osaamisen kehittämiseen ja soveltamiseen omassa työyksikössä ja organisaatiossa.

ETIIKKAKORTIN® sisällöt ja laajuudet

Perustason ETIIKKAKORTTI®

 • Laajuus 4 op = 108 h
 • Osien suorittamisjärjestyksen voi valita

I OSA toteutuu tällä :

Vanhustyön eettiset periaatteet ja työn merkityksellisyys

Vanhuksen ja läheisen sensitiivinen kohtaaminen ja tarinan kerääminen

Vanhustyön ammattilaista kuormittavat tekijät, Eettisen ja henkisen kuormittumisen torjuminen

Vanhuksen arvokas elämän loppuvaihe, Inhimillisen saattohoidon käytännön ratkaisuja


II OSA :

 • Eettinen päätöksentekoprosessi
 • Asiakkaan oikeudet ja itsemäärääminen

Ota yhteys: annu.haho@proet.fi tai soita p. 0400 592 262


Kuolevan potilaan hoidon ETIIKKAKORTTI®

On laajudeltaan 3 opintopistettä (op). Se sisältää opiskelua verkossa itsenäisenä opiskeluna ja lisäksi lähiopetuspäiviä.

VERKOSSA TAPAHTUVAT OSIOT LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ https://moodle.proet.fi/

- Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito osa I ja III

LÄHIOPETUSPÄIVILLE VOIT ILMOITTAUTUA TÄSTÄ https://proet.fi/yhteys/ilmoittautuminen-etiikkaa-...

- Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito

- Kuolevan asiakkaan ja omaisten kohtaamisen eettiset haasteet

Jos haluatte tilata työyhteisöllenne, ottakaa yhteys: annu.haho@proet.fi tai soita p. 0400 592 262


Vanhustyön ETIIKKAKORTTI ®

VANHUSTYÖN ETIIKKAKORTTI® on laajudeltaan 3 opintopistettä (op). Se on jaettu kahteen osaan. Osa opiskelusta on itsenäistä ja tapahtuu verkossa.

OSA I 1,5 op toteutuu tällä hetkellä etäkoulutuksena

 • Vanhustyön eettiset periaatteet ja työn merkityksellisyys
 • Vanhustyön ammattilaista kuormittavat tekijät, Eettisen ja henkisen kuormittumisen torjuminen
 • Vanhuksen ja läheisen sensitiivinen kohtaaminen ja tarinan kerääminen
 • Vanhuksen arvokas elämän loppuvaihe, Inhimillisen saattohoidon käytännön ratkaisuja
 • Seminaaripäivän asiantuntijaluennot: Osallisuus ja itsemäärääminen vanhusoikeuden erityiskysymyksenä, Vanhuksen kognitiivisen hyvinvoinnin edistäminen, Teknologia vanhuksen tukena

OSA II 1,5 op

 • Työyhteisön kollegiaalisuuden vahvistaminen
 • Arvotietoisuus, ammatillisuus ja rohkeus ammattilaisen toiminnassa
 • Opiskelijoiden ohjaaminen ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen
 • Vastuullisen vanhustyön kulttuurin kehittäminen, toteuttaminen ja arvioiminen omassa yksikössä

Ota yhteys: annu.haho@proet.fi tai soita p. 0400 592 262

Suunnitteilla olevat koulutukset

Lasten ja nuorten hoito- ja sosiaalityön ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

Kriittisesti sairaan hoitotyön ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

Mielenterveyshoidon ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

Vahvan työyhteisön ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

Johtamisen ja esimiestyöskentelyn ETIIKKAKORTTI ®

 • Laajuus 2 op

Kärkitason ETIIKKAKORTTI®

 • Laajuus 3 – 6 op

ETIIKAN TUTKIMUSMETODIIKKA

 • Laajuus 3 op: 3 luentopäivää + työkirja

EMPIIRISESTÄ TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNNÖN HYÖTYYN

 • Laajuus 3 op: 3 luentopäivää + työkirja