fi

Tarinan kerä

Tälle sivulle on kerätty tapahtumia oikeasta elämästä, jotka on kuvattu lyhyesti tarinan muotoon. Tarinoihin liittyy sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tekemää eettistä pohdintaa, harkitsemista, vaihtoehtojen punnitsemista, valitsemista ja yhteisen linjan muodostamista.

Kiitämme kaikkia niitä ammattilaisia, jotka olette avanneet monien kertomienne tosiasioiden kautta eettisen päätöksenteon merkitystä ja käytännön toteutusta!

"Ihminen juurtuu osallistumalla todellisesti, aktiivisesti ja luontevasti yhteisöön, joka pitää hengissä menneisyyden aarteita sekä tiettyjä ennakkoaavistuksia tulevasta. Luonteva osallistuminen toteutuu automaattisesti ja se liittyy paikkaan, syntymähetkeen, ammattiin ja ympäristöön. Jokainen ihminen tarvitsee useita juuria. Jokaisella on tarve muodostaa moraalinen, älyllinen ja henkinen elämänsä miltei täysin niiden ympäristöjen kautta, joihin hän luonnollisesti kuuluu.”

Simone Weil (2007, s. 50, Juurtuminen)