fi

Kirjat

 • Ammatillinen kosketus - kuinka tunnetyötä tehdään. Kirjapaja 2019. Kirjoittajat: Kinnunen Taina, Parviainen Jaana, Haho Annu ja Jolkkonen Mari
 • Käsikirjoitus: Olemisen kärsimyksestä. Tuuma -kustannus 2020.

Tieteelliset julkaisut

 • 2017 Lääkärilehti 18.8.2017 , n:o 33, Haho A: Palliatiivisen vaiheen syöpäpotilaiden eksistentiaalinen kärsimys
 • 2016 Scandinavian Journal of Educational Research: Puroila A-M, Haho A: Moral functioning: Navigating through the messy landscape of values in Finnish preschools
 • 2013 Nursing Ethics (doi 10.1177/0969733012475251) Korhonen A, Haho A, Pölkki T: Nurses’ perspectives on the suffering of preterm infants
 • 2012 Scandinavian Journal of Caring Sciences (doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01010.x, 2012; 26; 803–810) Kangasniemi M, Haho A: Human love – the inner essence of nursing ethics according to Estrid Rodhe. A study using the approach of history of ideas
 • 2007 Premissi Vol. 27 n:o 2: Lectio praecursoria
 • 2007 Pro Terveys Vol. 35, n:o 4: Hoitamisen eettisyys sen olemuksen näkökulmasta
 • 2007 Pro Terveys Vol. 35, n:o 5: Oulun lääninsairaalan ylihoitajatar Naima Vilhelmina Kurvinen (1876–1933)
 • 2007 Aikuiskasvatus Vol. 27, n:o 4: Ammatillisen hoitamisen perusteet

Konferenssit ja konferenssijulkaisut

 • 2014 VI Conference on Childhoods Studies Oulu University 7-9.5.2014 (Haho A): Belonging ethics: the philosophical and moorings of belonging in early education. (Puroila, Estola, Haho): Between individual and collective narratives; the dialogical process of talking about values.
 • 2013 9th International Symposium on Pediatric Pain Stockholm 17.-20.6.2013 Abstract number 1306/45: How does a preterm infant suffer, or is she suffering at all? A qualitative study on nurses working in NICU.
 • 2013 VIII Gerontologian päivät Helsinki 5 – 7.6.2013 Abstract. Vanhusasiakkaan vaikuttamismahdollisuus oikeudellisesta ja eettisestä näkökulmasta (Suullinen esitys)
 • 2012 XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Oulussa 27.-28.9.2012 Eettisyys hoitotyön päätöksenteossa (Posteriesitys)
 • 2011 Keski-Pohjanmaan IX Hoitotiedepäivät 6-7.10.2011 Eettinen päätöksentekoprosessi (Suullinen esitys)
 • 2008 X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi Oulussa 15.2.2008 Hoitamisen olemus (Suullinen esitys, posteriesitys)

Artikketit ammatti- ja säätiöiden lehdissä tai verkossa

 • 2018 Viesti n:o 4: Oikeamielisyys asenteena ja ratkaisuissa
 • 2013 Viesti n:o 3: Asiakkaan eettinen kohtaaminen
 • 2013 Auta lasta n:o Marraskuu: Arvokasvatuksen juuria
 • 2012 Ketju n:o 9: Ilo elämän asenteena
 • 2011 Silmähoitaja n:o 1: Kollegiaalisuus hoitotyössä
 • 2010 Hoivapalvelut n:o 5: Itsetunteminen. Eettisyyden kulmakivi
 • 2010 Hoivapalvelut n:o 4: Hoivan olemus. Olemustiedosta käytännön työn ymmärtämiseen
 • 2009 Pro Terveys Vol. 37, n:o 3: Iso-Britanniassa luotetaan kumppanuuteen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa
 • 2008–2010 Sairaanhoitaja: Etiikka-sarja
  • Kuka minä olen? Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen 5.12.2008
  • Mitä minä havaitsen? 2.1.2009
  • Miten minä toimin? I 6.2.2009
  • Miten minä toimin? II 6.3.2009
  • Mitä on hoitaminen? 3.4.2009
  • Eettinen hoitamisen taito 8.5.2009
  • Käytännöllisiä hoitotyön eettisiä kysymyksiä 12.6.2009
  • Asiakkaan ja potilaan kohtaaminen 14.8.2009
  • Vanhuksen kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä 4.9.2009
  • Sairaanhoitajan auttamisvelvollisuus pandemian aikana 2.10.2009
  • Kantelun vastaanottaminen 6.11.2009
  • Hoitotietojen kirjaamisen etiikka 4.12.2009
  • Monikulttuurisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä n:o 1, 2010
  • Omatunto ja etiikka n:o 3, 2010
  • Vanhuksen lääkehoidon eettiset kysymykset n:o 6-7, 2010
  • Työ ilon lähteenä n:o 9, 2010
 • 2007 Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palvelujen kehittämisyksikkö 27.8.2007 Eettinen päätöksenteko vanhushoitotyössä
 • 1999 Ylihoitajalehti Vol. 27 n:o 5: Vanhusten kokemuksia omaan hoitoonsa osallistumisesta ja elämäänsä vaikuttamisesta
 • 1998 Sairaanhoitaja Vol. 71, n:o 3: Etiikka ja hoitotyö

Ajankohtaiset artikkelit päivälehdissä

 • 2012 Turun sanomat elokuu: Saattohoitopäätös on osa inhimillistä hoitoa
 • 2012 Kaleva 6.8.: Jokaisella on oikeus hyvään saattohoitoon (Alakerta)
 • 2011 Kaleva 28.12: Euroopan pitkospuilla kiusallisia päätöksiä (Alakerta)
 • 2010 Kaleva 10: Moraalisen vastuun vahvistaminen haaste kasvattajille (Alakerta)
 • 2010 Kaleva 7: Vanhuksille kuuluu ihmisarvoinen lääkehoito (Alakerta)
 • 2010 Turun Sanomat 8: Hyvä saattohoito
 • 2009 Turun Sanomat 22.9: Terveydenhoidossa kuvastuvat päättäjien arvostukset