Sovittelemisen etiikkaa -kurssilla perehdytään työyhteisöjen konfliktien piirteisiin ja niiden mahdollisia syitä. Kurssi parantaa työyhteisön toimintakykyä, kun löytyy taitoa ennaltaehkäistä konfliktien syntymistä ja tahtoa ratkaista niitä. Samalla selkiytyy työyhteisön arvotietoinen toimintakulttuuri ja asiakaspalvelun laatu.
fi

Sovittelemisen etiikkaa työyhteisössä

Tämä etiikan kurssi on suunnattu jokaiselle, joka tarvitsee työssään sovittelemisen taitoja. Kurssin voi suorittaa joko verkossa tai osallistumalla koulutuspäivään. Verkkossa opiskelu tapahtuu kahden osastotunnin sisällä: Osastotunti 1. Konfliktien tunnistaminen ja Osastotunti 2. Konfliktien sovitteleminen. Pääset verkkokurssille klikkaamalla TÄTÄ . Koulutuspäiviä järjestetään Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Tulemme mielellään pitämään koulutusta myös työyhteisöille. Seuraavan kerran lähiopetuspäiviä järjestetään syksyllä 2020. Ajankohdat löydät TÄSTÄ ja ilmoittautumaan koulutuspäivään pääset TÄSTÄ.

Sovittelemisen etiikkaa työyhteisössä -koulutus etenee teemojen 1-3 mukaisesti. Verkkokoulutuksissa teemat on esitetty tiivistetysti kahdessa osastotunnissa (osat 1. ja 2.). Verkkokoulutukseen liittyy tehtäviä, joita voi työyhteisössä tehdä joko yhdessä tai yksikseen.

Koulutuspäivä alkaa klo 8:30 kahvituksella ja varsinainen aloitusaika on klo 9. Osallistumalla koulutuspäivään sinulla on mahdollisuus jakaa ja saada kokemuksellista tietoa. Koulutuspäivään osallistujat saavat myös työkirjan. Päivän tarjoilut eli aamukahvi tai aamupala, lounas ja päiväkahvi lisukkeineen sisältyvät hintaan. Todistus jaetaan osallistujille.

 

Keskeiset teemat

Teema I: MILLOIN TYÖYHTEISÖSSÄ TARVITAAN SOVITTELEMISTA? Konfliktitilanteiden tunnistaminen ja esiintyminen. Konfliktien seuraukset ja haitat - onpa jotakin positiivistakin sanottavaa.

Teema II: MITÄ VOIDAAN TEHDÄ? Konfliktin ja ristiriitojen ratkaisemisen erilaisia lähestymistapoja. Konfliktien ja ristiriitojen ratkaiseminen sekä niiden syntymisen ennaltaehkäiseminen.

Teema III: SOVITTELEMISEN ETIIKKAA. Keskeiset sovittelemista ohjaavat eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen. Ohjelma etenee seuraavien päälukujen alla: 1. Tunne itsesi 2. Ole avoin näkemään 3. Kunnioita toista 4. Kanna vastuu yhteisestä hyvästä.

Esittelyvideo

Koulutuksen esittelyvideo julkistettu ProEt Oy:n Facebook -sivuilla https://web.facebook.com/ProEt/?_rdc=1&_rdr

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeen kautta.