fi

Vanhustyön eettiset periaatteet

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa vanhustyössä monenlaisia eettisiä haasteita ja ongelmia. Mitä tarkoittaa asiakasosallisuus tai itsemäärääminen? Voiko vanhuksen liikkumista rajoittaa tai onko pakkosyöttäminen sallittua? Onko omaisella oikeus päättää vanhuksen puolesta? Kenen hyvän perusteella tehdään päätöksiä?

Koulutuspäivän aikana tutustutaan lainsäädäntöön ja arvoperiaatteisiin, jotka ohjaavat vanhustyötä. Lisäksi pohditaan, miten ammattilainen voi osaltaan puolustaa haavoittuvaa vanhusasiakasta ja auttaa omaisia vanhuksen hyvän valitsemisessa.

Koulutuksessa perehdytään myös tutkimustiedon avulla tilanteisiin, jotka kuormittavat työntekijöitä vanhustyössä sekä tehdään eettistä kuormittumista mittaava testi.

Koulutuksen sisältö

Teemat:

Vanhustyön eettiset haasteet ja arvoristiriidat: Kaltoinkohtelu, Rajoitteiden käyttäminen, Itsemääräämisen sivuuttaminen, Ylihoito tai alihoito

Arvojen priorisointi; kenen hyvä on kyseessä?

Vanhusasiakkaan itsemäärääminen ja kompetenssin arvioiminen: oikeudelliset ja eettiset perusteet

Vanhusasiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja omaisen huomioiminen

Eettinen kuormittavuus vanhustyössä, kuormittumisen mittaaminen

Arvotietoisuus vanhustyössä

Vanhustyön eettiset toimintaperiaatteet


Luennoitsijana tutkija ja kouluttaja Annu Haho, TtT

Koulutuksen tarkempaan sisältöön ja oheismateriaaleihin sekä tehtäviin pääset tutustumaan salasanalla suojatussa Koulutusmateriaalit-osiossa. Salasanan saat ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeen kautta.