fi

Kuolevan asiakkaan ja omaisten kohtaamisen eettiset haasteet

Koulutuspäivän aikana käydään läpi kuolemista ja siihen liittyviä haasteita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkökulmasta.

Tarkastelun keskiössä ovat toisen ihmisen kohtaamisen taito ja siihen vaikuttavat tekijät, ammatillinen kohtaaminen, kuolemisen käsitteleminen asiakkaan kanssa ja hänen ammatillinen tukeminen, omakohtainen kuoleman käsitteleminen, omaisten kohtaaminen sekä heidän tukeminen surutyössä.

Päivän aikana keskustellaan kuoleman läheisyyden aiheuttamasta eettisestä stressistä ja pyritään löytämään henkilökohtaisia keinoja stressin lievittämiseen. Koulutuksen tietoperusta tukeutuu ammattilaisten kokemustietoon sekä validiin tutkimustietoon.

#etiikka #etiikkaaverkossa #sote #etiikkakoulu #palliatiivinen hoito #saattohoito

Koulutuksen sisältö

Teemat:

Kuolemisen ja kuoleman käsitteet lääketieteessä. Kuolema kulttuurisena ilmiönä; eri filosofisia lähestymistapoja ymmärtää kuolemista, kuolevaisuutta ja kuolemaa. Kuolemisen ja kuoleman omakohtainen suhtautuminen

Toisen ihmisen kohtaamisen taito ja siihen vaikuttavat tekijät. Itsetuntemus ja arvotietoisuus sekä holistinen lähestymistapa toisen ihmisen kohtaamisessa.

Kuolevan asiakkaan ja tämän omaisten ammatillinen kohtaaminen. Mistä ammatillisuus rakentuu kuolevan asiakkaan hoitamisessa ja tukemisessa sekä tämän omaisten kohtaamisessa?

Omakohtaisten kokemusten jakaminen

Kuolevan asiakkaan hoitamisen aiheuttama eettinen stressi ja sen käsitteleminen.

 

Luennoitsijana tutkija ja kouluttaja Annu Haho, TtT

Koulutuksen tarkempaan sisältöön ja oheismateriaaleihin sekä tehtäviin pääset tutustumaan ilmoittautumisen jälkeen noin viikkoa ennen koulutuspäivää.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeen kautta.