fi

Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito

Hyvä palliatiivinen hoito tarjoaa potilaalle ja asiakkaalle mahdollisuuden valmistautua lähestyvään kuolemaan Saattohoito on palliatiivisen hoidon loppuvaihetta, se on potilaan ja asiakkaan rinnalla kulkemista, hänen saattamista kuoleman rajalle. Se on myös omaisten ammatillista kohtaamista ja tukemista tilanteissa, kun he käyvät läpi raskasta luopumisen prosessiaan. Ammatillinen saattohoito edellyttää ammattilaiselta riittävää tiedon hallitsemista, palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käytänteiden järjestämistä potilaan tarpeita vastaaviksi sekä eettistä herkkyyttä kohdata potilas ja omainen.

Koulutuspäivän aikana tarkastellaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon herättämiä eettisiä kysymyksiä ja haasteita.  Käypähoito-, STM:n ja ETENE:n sekä kansainvälisten suositusten huomioiminen mahdollistaa tasalaatuisen hoidon riippumatta paikasta. Lisäksi perehdytään hoito- ja hoivatahtoon, palliatiivisen hoidon ja saattohoidon porrastukseen sekä muihin laatua varmistaviin käytänteisiin tutkimusperusteisesti. Kärsimyksen tunnistaminen ja lievittäminen niin ikään ja siihen vastaaminen ovat ammatillisen hoidon ytimessä. 

#etiikka #etiikkaaverkossa #sote #etiikkakoulu #palliatiivinen hoito #saattohoito

Koulutuksen sisältö

Teemat:

Mitä palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat? STMn/ETENE:n suositukset, kansainväliset suositukset

Eettiset periaatteet palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käytännön järjestelyjä: Ennakoiva hoitosuunnitelma (ACP), ympäristö, asiakkaan oikeudet, hoidon porrastus, lapsen saattohoito. Sielunhoito. Hoitotahto. Kärsimys ja sen lievittäminen

Yhteys asiakkaaseen ja omaiseen sekä läsnäoleminen

17 argumenttia hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämiseksi

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laadun tarkkaileminen ja arvioiminen

 

Luennoitsijana etiikan tutkija ja kouluttaja Annu Haho, TtT

Koulutuksen tarkempaan sisältöön ja oheismateriaaleihin sekä tehtäviin pääset tutustumaan ilmoittautumisen jälkeen noin viikkoa ennen koulutuspäivää.

 

TUTUSTU HOITO- JA HOIVATAHTOON tästä linkistä: Miljoonahoitotahtoa -kampanja

 

LINKIT AIHETTA KÄSITTELEVIIN ARTIKKELEIHIN:

Jokaisella on oikeus hyvään saattohoitoon

Saattohoitopäätös on osa inhimillistä hoitoa

 

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeen kautta.