fi

Hyvä asiakaspalvelutyön johtaminen

Tämä koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan esimiehille ja johtajille. Koulutuksessa perehdytään asiakaslähtöisen palvelutyön oikeudellisiin ja eettisiin perusteisiin. Johtajuutta tarkastellaan asiakaslähtöisen palvelun näkökulmasta: mitä tarkoittaa asiakkuus meidän organisaatiossa, millainen on meidän arvolupaus asiakkaalle? Onko mahdollista luoda sellainen arvo-ohjelma, johon kaikki sitoutuvat? Luottamuksen ja sitoutumisen edellytyksenä on arvostrategian johtaminen.

Koulutuksen sisältö

Teemat:

Asiakaslähtöinen ajattelu ja arvolupaus asiakkaalle

Asiakaslähtöisen ajattelun eettiset perusteet

Asiakaslähtöisen ajattelun oikeudelliset perusteet

Asiakaslähtöinen strategia

Asiakaslähtöisyyden ja asiakaspalvelun vieminen strategiaan

Asiakaslähtöisyyteen perustuvan arvo-ohjelman johtaminen

 

Kouluttajana tutkija ja kouluttaja Annu Haho, TtT, TJ, YJEAT

Koulutuksen tarkempaan sisältöön ja oheismateriaaleihin sekä tehtäviin pääset tutustumaan ilmoittautumisen jälkeen noin viikkoa ennen koulutuspäivää.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeen kautta.