fi

Hyvä asiakaspalvelutyö

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tekevät asiakaspalvelutyötä, johon kohdistuu monenlaisia odotuksia. Uudistuvat palvelurakenteet edellyttävät ammattilaisilta uudenlaista asiakastyön tarkastelua. Keskeisiä käsitteitä siinä ovat asiakaslähtöisyys ja kumppanuus.

Millaisia odotuksia ammattilaisiin kohdistuu? Miten työ muuttuu vai tapahtuuko muutos ihmisissä? Millä tavoin ammattietiikka vastaa uudistuksiin ja tukee ammattilaisia hyvän saavuttamisessa? Mikä voisi olla arvolupaus asiakkaalle?

Koulutuspäivän aikana perehdytään asiakaspalvelutyön lainsäädännöllisiin ja eettisiin perusteisiin. Näin työntekijän taito perustella työnsä ammatillisia ratkaisuja vahvistuu. Tavoitteena on myös etsiä yhdessä keinoja oman työn kehittämiseksi asiakaslähtöiseksi.

Koulutuksen sisältö

Teemat:

Muuttuva palveluympäristö sosiaali- ja terveysalalla

Asiakaslähtöinen ajattelu, Miten asiakaslähtöisyys ilmaistaan ja mistä se tarkoittaa meidän organisaatiossa

Arvolupaus asiakkaalle

Asiakaslähtöisen ajattelun eettiset ja oikeudelliset perusteet

Ammatillisuus ja eettiset sitoumukset asiakaslähtöisyydessä

Monikulttuurinen asiakaspalvelu

Hyvän asiakaspalvelun kehittämisen välinnet


Luennoitsija tutkija ja kouluttaja Annu Haho, TtT


Koulutuksen tarkempaan sisältöön ja oheismateriaaleihin sekä tehtäviin pääset tutustumaan salasanalla suojatussa Koulutusmateriaalit-osiossa. Salasanan saat ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeen kautta.