fi

Asiakaspalvelukortti®-täydennyskoulutusohjelma

Asiakaspalvelukortti®-täydennyskoulutusohjelma on suunniteltu asiakaspalvelutyössä oleville ammattilaisille, kuten sihteereille, toimistovirkailijoille, informaatikoille tai myyjille.

Mikä on Asiakaspalvelukortti®?

Asiakaspalvelukortti® on asiakaspalvelutyön ammattilaisen asiakaspalveluosaamista ja asiakkaan ammatillista kohtaamista vahvistava täydennyskoulutusohjelma. Täydennyskoulutusohjelmassa käsitellään asiakaspalvelutyössä eteen tulevia arvokysymyksiä, ongelmanratkaisemista ja päätöksentekemistä eettisesti kestävällä tavalla.

Asiakaspalvelukortti®-koulutuksen tavoitteet

 • selkiyttää ammattilaisen asiakaspalvelun arvoperustaa
 • tarjoaa keinoja asiakkaan ammatilliseen kohtaamiseen
 • mahdollistaa yhteisen arvoperustan luomisen ja siihen sitoutumisen
 • kohentaa yhteistyövalmiuksia ja lujittaa kollegiaalisuutta
 • tuo työniloa

Asiakaspalvelukortti®-täydennyskoulutusohjelman sisältö

 • Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen, 1 luentopäivä + työkirja
 • Asiakkaan ammatillisen kohtaamisen etiikkaa ja käytäntöä, 1 luentopäivä + työkirja
 • Eettinen päätöksentekoprosessi ja arvovalintojen tekeminen, 1 luentopäivä + työkirja
 • Asiakaspalvelun eettiset taidot ja käytännöllinen osaaminen, 1 luentopäivä + työkirja

Työkirja ohjaa itsenäiseen ja työyhteisössä suoritettavaan työskentelyyn. Koulutuspäivän materiaali, itsenäisen ja työyhteisön työskentelyn tehtävät on koottu työkirjaan.

Täydennyskoulutusohjelman yhteydessä tarjotaan optiot

 • tehtävien ohjaamiseen työyhteisöissä
 • tehtävien purkamiseen
 • asiakaspalvelutyön laadun arviointiin ja jatkuvaan seurantaan