fi gb

Recent articles, researches, books, projects and comments related to Palliative care and End-of-life care

Valuable end-of-life care – for the patient

Researches

Pöyhiä R, Jaatinen A, Niemi-Murola L, Mtega A, Mpumilwa G,  Mmbando P.  Palliative Care Volunteers Have High Workload but No Burnout: A Questionnaire Survey from Tanzania. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE 2018 (DOI: 10.1089/jpm.2018.0246)

Pöyhiä R, Mwalumuli E O, Mtega A, Vegula JJ. Sustainability of Palliative Care in a Rural Hospital in Tanzania: A Longitudinal and Prospective 4-Year Study. JOURNAL OF PALLIATIVE CARE 2020 (DOI: 10.1177/0825859719892083)

Books and projects

Pöyhiä R, Guldogan E, Vanhanen A. Kotisairaala (Hospital at home) textbook, Duodecim, Finland, 2018 

Lehto J, Saarto T, Hirvonen O, Rahko E, Lamminmäki A, Alminoja A, Hökkä M. Palliatiivisen lääketieteen perusopetus – Suositus opetussuunnitelmasta yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa. Ministry of Education and Culture, EduPal -PROJECT, 2020

Kinnunen T, Parviainen J, Haho A, Jolkkonen M. Ammatillinen kosketus - kuinka tunnetyötä tehdään? (Professional touch) 2019 Kirjapaja

Haho A. Mitä kärsimys opettaa elämästä? (What does suffering teach us from life?) Tuuma, 2020 (in Autumn)