fi

Hyvän hoidon akatemia - avoin keskustelufoorumi työn eettisistä kysymyksistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

28.4.2022
Hyvän hoidon akatemia® käynnistyi vuoden 2022 alussa. Avoimia ja maksuttomia keskustelutilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa. Ensimmäisenä keskustelun aiheena oli Mikä kuormittaa? Teimme verkostossamme kyselyn, mikä kuormittaa työntekijöitä sosiaali- ja terveysalalla. Vastauksia on kertynyt tähän päivään mennessä 301, kysely on edelleen auki. Vastauksia käsiteltiin helmikuussa pidetyssä avoimessa keskustelufoorumissa, joka järjestettiin etäyhteydellä 4.2.2022. Mistä on kyse? Mikä on Hyvän hoidon akatemia® ja keitä se palvelee? Mitkä ovat Hyvän hoidon akatemian® tavoitteet?

Hyvän hoidon akatemia® syntyi täyttämään tyhjiötä, mikä vallitsee sosiaali- ja terveysalan yhteisessä keskustelukulttuurissa. Sote-alalta nousee tuon tuostakin tärkeitä aiheita keskusteltavaksi ja yhteisesti ruodittavaksi, mutta foorumi niiden käsittelemiseen on puuttunut. Keskustelurinkejä syntyy näppärästi työpaikoille, kahvipöytien äärelle, ruokaloihin, ammattijärjestöjen saunailtoihin tai virallisiin tilaisuuksiin. Mutta kaikki halukkaat eivät pääse mukaan näihin rinkeihin. Paikkaa, jossa jokainen voisi ehdoitta osallistua ja tulla kuulluksi asiassaan ja näkemyksissään, ei ole ollut. Nyt on! Ammattilaiset voivat tuoda esiin näkemyksiään vastaamalla verkkokyselyihin ja osallistumalla sen jälkeen maksuttomiin etäyhteydellä toteutuviin keskustelutilaisuuksiin.

Hyvän hoidon akatemia® on avoin kaikille sote-alalla työskenteleville ammattiryhmille. Nimittäin, perustehtävä ja huoli on alalla toimivilla yhteinen: miten edistää asiakkaiden ja potilaiden etuja ja hyvinvointia kaikkein tehokkaimmin ja onnistuneimmin? Yhtä lailla jokaista ammattilaista yhdistää myös työhyvinvointiin liittyvät asiat: miten voin osaltani edistää henkilökohtaista ja työyhteisöni työhyvinvointia sekä edistää organisaationi menestymistä?

Tältä maaperältä pulpahtelee aika ajoin ajankohtaisia hyvään hoitoon ja palveluun liittyviä kysymyksiä. Kriisien vuodet ovat aktivoineet pulpahtelua jopa niin, että maaperä alkaa jo poltella jalkapohjia. Yhä enemmän on tarvetta yhteiselle keskustelufoorumille, jossa voisi jakaa päällimmäiset kokemukset ja viritellä toivoa selviytymiselle yhteisten ponnistelujen jälkeen.

Hyvän hoidon akatemian® tehtävänä ja tavoitteena on:

- koota yhteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tarkastelemaan ja pohtimaan työhönsä liittyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä

- tarjota yhteisen keskustelun kautta ratkaisuja työssä eteen tuleviin eettisiin ja laadullisiin ongelmiin: auttaa työntekijöitä havaitsemaan työhön liittyviä solmukohtia, aukomaan niitä sekä jalkauttamaan hyviksi koettuja käytäntöjä niiden torjumiseksi

- vahvistaa ammattilaisten osallistumismahdollisuutta vaikuttaa työnsä sisältöön, hyvinvointiin ja toimintakulttuuriin

- lisätä ammattilaisten eettistä osaamista, mikä osaltaan auttaa pärjäämään ja jaksamaan työssä sekä torjumaan tehokkaasti työperäistä henkistä ja eettistä kuormittumista

- tavoittaa eri pedagogisin menetelmin erilaisia oppijoita, jotka voivat omia vahvuuksia hyödyntäen kehittää ammatillista osaamistaan ja alansa toimintakulttuuria

- rohkaista työyhteisöjä rakentamaan työyhteisöjen toimintakulttuuria eettisesti vahvaksi, asiakaslähtöiseksi ja kollegiaaliseksi

- rohkaista ammattilaisia iloitsemaan työnsä tuloksista ja olemaan ylpeä ammatillisesta osaamisestaan

Toki foorumin käynnistäminen vie aikansa ja siihen tarvitaan kaikkien alalla toimivien apua. Tieto yhteisen keskustelualustan olemassaolosta soisi leviävän tehokkaasti! Olkaa hyvät, vaikuttakaa ja tervetuloa mukaan!

Linkit kyselyihin:

Mikä kuormittaa?  https://nps.trustmary.com/JtD0k___P

Mikä motivoi? https://nps.trustmary.com/aKjIvDRbD