Ajankohtaista

14.11.2016
Rakenne uudistusten imussa - aina viimekädessä kyse ihmisestä!

Suomalaisen arkipäivään merkittävästi vaikuttavasta, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta tihkuu tietoa palvelujen käyttäjille ja ammattilaisille vielä hyvin säästeliäästi. Palvelujen tuottajat ovat jäädyttäneet kaikki uudistukset tällä hetkellä, odotellaan, miten ja milloin ryhdytään lakaisemaan vanhoja käytänteitä, nikkaroidaan uudet toimintamallit käyttökuntoon. Pikainen katsaus eri sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien - niin yksityisten kuin julkisten organisaatioiden - strategioihin osoittaa, että asiakaslähtöisyys halutaan nostaa palveluissa yhä voimakkaammin esiin, asia, mitä painotetaan myös Sote -uudistuksessa. Hyvä! Miten asiakaslähtöisyys onnistutaan jalkauttamaan käytännön työhön? Mitä on asiakaslähtöisyys, kun vanhus pohtii, missä viettää elämänsä viimeisimmät vuodet? Miten asiakaslähtöisyys toteutuu, kun diginatiivi nuori suunnistaa kännykän gps:llä koulutuerveydenhoitajan vastaanotolle varatakseen vastaanottoajan? Entä kun omaiset vaativat tehostettua hoitoa saattohoidossa olevalle läheiselle, mitkä ovat asiakaslähtöisiä ratkaisuja saattohoidossa? Asiakaslähtöisyys on vakava asia, onhan kyse ihmisestä!